NYHEDER OG MEDDELELSER

December 9, 2018

Nyhuse Vandværk vil i 2019 fortsætte med at skifte de nuværende mekaniske vandmålere ud med elektroniske vandmålere. Alle vandmålere vil være udskiftet i løbet af de kommende år.

På forsiden af hjemmesiden, kan du se hvilke veje der får skiftet vandmålere i 2019. I forb...

November 12, 2018

I 2018 har vi udført skift af mekaniske målere med elektroniske. Første pulje for 2018 er nu alle installeret hos forbrugerene og der vil blive hjemkøbt en pulje mere for 2019.

Her på siden vil vi annoncere hvilke veje der er i anden pulje 2019 så snart det foreligger.

October 23, 2018

I uge 43 og 44 vil Hillerød kommune foretage eftersyn af brandhaner.

Det betyder at man kan opleve misfarvet vand i sin hane

Vandet er ikke sundhedsskadeligt og man skal blot lade hanen løbe, hvis det sker.

I linket herunder kan du se en oversigt over brandeftersynet i

Hil...

September 24, 2018

På bestyrelsesmøde d. 19. september 2018 er det besluttet at vandregningen overgå til én gang årligt i stedet for to gange.

På denne måde vil der kunne spares en del arbejde og penge på administration.

Vandregningen i januar 2019 bliver så for hele 2019.

May 7, 2018

Nyhuse Vandværk vil i 2018 starte på at skifte de nuværende mekaniske vandmålere ud med elektroniske vandmålere. Alle vandmålere vil være udskiftet i løbet af de næste 3 år.

På forsiden af hjemmesiden, kan du se hvilke veje der får skiftet vandmålere i 2018. I forbindel...

March 15, 2018

I forbindelse med Generalforsamlingen d. 22. marts 2018, forelægger årsrapporten nu.

Årsrapporten kan læses her.

March 11, 2018

Nyhuse Vandværk holder generalforsamling på spisestedet Leonora torsdag den 22 marts 2018 kl. 19:00. Så husk at tilmelde jer enten på vandværkets e-mail nyhusevand@mail.dk eller på telefon 48 24 42 47 senest den 15. marts 2018.

Vel mødt!

Bestyrelsen for Nyhuse Vandværk

December 12, 2017

Du vil en af de nærmeste dage modtage et brev med aflæsningskort til brug for selvaflæsning af vandmåleren pr. årsskiftet samt en lille julehilsen.

Når vandværket har fået aflæsningen retur, bliver årets vandforbrug endeligt opgjort, og en eventuelt saldo bliver indregn...

November 6, 2017

Hillerød Forsyning laver ny kloak i vores område.
Dette giver meget arbejde på især Hillerødsholms Alle og Herluf Trollesvej, og betyder, at vi i korte perioder er nødt til at lukke for nogle ventiler. Når ventilerne åbnes igen kan der komme brunt vand og luft i vandle...

October 22, 2017

Nyhuse Vandværk undersøger rutinemæssigt (éen gang om året), om der er pesticider i det grundvand, som vi bruger til drikkevand. Det er der ikke. I år har undersøgelsen også omfattet pesticidet Desphenyl-Chloridazon, der er fundet i flere vandværksboringer i Danmark. V...

Please reload

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

Tlf. 48244247

nyhusevand@mail.dk