NYHEDER OG MEDDELELSER

March 15, 2018

I forbindelse med Generalforsamlingen d. 22. marts 2018, forelægger årsrapporten nu.

Årsrapporten kan læses her.

March 11, 2018

Nyhuse Vandværk holder generalforsamling på spisestedet Leonora torsdag den 22 marts 2018 kl. 19:00. Så husk at tilmelde jer enten på vandværkets e-mail nyhusevand@mail.dk eller på telefon 48 24 42 47 senest den 15. marts 2018.

Vel mødt!

Bestyrelsen for Nyhuse Vandværk

December 12, 2017

Du vil en af de nærmeste dage modtage et brev med aflæsningskort til brug for selvaflæsning af vandmåleren pr. årsskiftet samt en lille julehilsen.

Når vandværket har fået aflæsningen retur, bliver årets vandforbrug endeligt opgjort, og en eventuelt saldo bliver indregn...

November 6, 2017

Hillerød Forsyning laver ny kloak i vores område.
Dette giver meget arbejde på især Hillerødsholms Alle og Herluf Trollesvej, og betyder, at vi i korte perioder er nødt til at lukke for nogle ventiler. Når ventilerne åbnes igen kan der komme brunt vand og luft i vandle...

October 22, 2017

Nyhuse Vandværk undersøger rutinemæssigt (éen gang om året), om der er pesticider i det grundvand, som vi bruger til drikkevand. Det er der ikke. I år har undersøgelsen også omfattet pesticidet Desphenyl-Chloridazon, der er fundet i flere vandværksboringer i Danmark. V...

August 1, 2017

I uge 35 til uge 37 vil Falck på vegne af Hillerød kommune foretage eftersyn af brandhaner.

Det betyder at man kan opleve misfarvet vand i sin hane.

Vandet er ikke sundhedsskadeligt og man skal blot lade hanen løbe, hvis det sker.

April 5, 2017

Det er nu lykkedes at få alt på plads efter nedbrud.

Fejlen var af elektrisk karakter. Der er skiftet ledninger og sikringer I vores eltavle for at afhjælpe fejlen.

Så nu er alt på normal drift.

March 31, 2017

I dag har Nyhuse Vandværk fået tekniske problemer, hvorfor vi nu er forsynet via Hillerød Forsyning. Dette vil pågå hele weekenden.

Vandet kan forekomme lidt "ananas farvet" grundet omkoblingen til Hillerød forsyning. Vandet vil dog blive klart igen hvis det løber lidt.

...

March 12, 2017

Det er nu muligt at læse årsregnskabet for 2016, samt udkast til budget for 2017 i forbindelse med den årlige General forsamling som bliver afholdt d.30 marts. 

Årsregnskabet og budget udkast kan findes under "om os/årsregnskab eller klik her: 

January 30, 2017

Igen i år afholder Nyhuse Vandværk General forsamling på spisestedet Leonora.

Mødet afholdes torsdag d.30 marts kl. 19:00.

Så husk at tilmelde jer på vandværkets mail adresse eller telefon.

Vel mødt!

Please reload

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

Tlf. 48244247

nyhusevand@mail.dk