top of page

Ændring af vandaflæsning for 2020

Nyhuse Vandværk har i forbindelse med det nye fælles Vandværkskontor i Hillerød, valgt nyt aflæsningssystem.

Tidligere benyttede vi e-forsyningen, men her i 2020 er vi overgået til EWA Måleraflæsning på siden aflas.dk.

Alle forbrugere med mekanisk vandmåler, vil i starten af december modtage et aflæsningskort. På dette kort vil der også være en udførlig vejledning i de forskellige aflæsningsmetoder.bottom of page