VANDET KAN BLIVE MISFARVET


Hillerød kommune er igang med eftersyn af brandhaner.

Det betyder, at man kan opleve misfarvet vand i sin hane.

Vandet er ikke sundhedsskadeligt, og man skal blot lade hanen løbe, hvis det sker.

Eftersynet foregår i maj og juni måned.

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

Tlf. 48244247

nyhusevand@mail.dk