top of page

Regninger udsendes


Alle forbrugere vil i den nærmeste tid modtage afregning for vandforbruget.

Hvis der er spørgsmål til regningen er man velkommen til at kontakte vores revisionsfirma Deloitte.

Deloittes kan træffes på telefon 30 93 56 05 eller på E-mail dkvand@deloitte.dk

bottom of page