Ny rørledning på Selsvej udføres

Nyhuse Vandværk er igang med at forny ledning på Selsvej.

Primært ud for nr. 2- 6. Der udskiftes ca. 100 meter vandrør.

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

Tlf. 48244247

nyhusevand@mail.dk