Regninger udsendes

29.01.2016

 

Alle forbrugere vil i den nærmeste tid modtage afregning for vandforbruget.

Hvis der er spørgsmål til regningen er man velkommen til at kontakte vores revisionsfirma Deloitte.

 

Deloittes kan træffes på  telefon 30 93 56 05 eller på E-mail dkvand@deloitte.dk

 

Please reload

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

Tlf. 48244247

nyhusevand@mail.dk