MÅLER AFLÆSNINGSKORT PÅ VEJ

08.12.2016

 

Du vil en af de nærmeste dage modtage aflæsningskort til brug for selvaflæsning af vandmåleren pr. årsskiftet. Når vandværket har modtaget aflæsningskortet retur, bliver årets vandforbrug endeligt opgjort, og en eventuelt saldo bliver indregnet i rateregningen for 1. halvår.

 

Aflæsningen skal være vandværket i hænde inden fristen angivet på kortet. Aflæsningen kan indberettes pr. net indtastning, se guiden under måleraflæsning.

eller ved indsendelse af målerkort.

Please reload

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

Tlf. 48244247

nyhusevand@mail.dk