Nyhuse Vandværk i normal drift

Det er nu lykkedes at få alt på plads efter nedbrud.

Fejlen var af elektrisk karakter. Der er skiftet ledninger og sikringer I vores eltavle for at afhjælpe fejlen.

Så nu er alt på normal drift.

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

Tlf. 48244247

nyhusevand@mail.dk