MÅLER AFLÆSNINGSKORT PÅ VEJ

12.12.2017

Du vil en af de nærmeste dage modtage et brev med aflæsningskort til brug for selvaflæsning af vandmåleren pr. årsskiftet samt en lille julehilsen.

Når vandværket har fået aflæsningen retur, bliver årets vandforbrug endeligt opgjort, og en eventuelt saldo bliver indregnet i rateregningen for 1. halvår.

 

Aflæsningen skal være vandværket i hænde inden fristen angivet på kortet. Aflæsningen kan nemmest indberettes pr. net indtastning, se guiden under måleraflæsning.

eller ved indsendelse af målerkort.

 

 

Please reload

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

Tlf. 48244247

nyhusevand@mail.dk