Nyhuse Vandværk overgår til årlig vandregning


På bestyrelsesmøde d. 19. september 2018 er det besluttet at vandregningen overgå til én gang årligt i stedet for to gange.

På denne måde vil der kunne spares en del arbejde og penge på administration.

Vandregningen i januar 2019 bliver så for hele 2019.

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

Tlf. 48244247

nyhusevand@mail.dk