top of page

Installation af elektroniske vandmålere i 2019


Nyhuse Vandværk vil i 2019 fortsætte med at skifte de nuværende mekaniske vandmålere ud med elektroniske vandmålere. Alle vandmålere vil være udskiftet i løbet af de kommende år.

På forsiden af hjemmesiden, kan du se hvilke veje der får skiftet vandmålere i 2019. I forbindelse med skift til elektroniske vandmålere bliver aflæsningen af vandmåleren fremover foretaget af vandværket. De elektroniske vandmålere overfører automatisk målerstanden til vandværkets modtagerudstyr, når vi kører forbi dit hus. Som forbruger slipper du derfor for den normale årlige aflæsning af vandmåleren til vandværket. Man behøver derfor ikke at være hjemme ved måleraflæsning.

De forbrugere, der ikke har fået udskiftet vandmåleren i år, skal fortsat aflæse vandmåleren ved årsskiftet, når vandværket sender målerkort ud.

bottom of page