top of page

Måler aflæsnings-kort på vej

Du vil en af de nærmeste dage modtage et brev med aflæsnings-kort til brug for selv-aflæsning af vandmåleren pr. årsskiftet samt en lille julehilsen.

Når vandværket har fået aflæsningen retur, bliver årets vandforbrug endeligt opgjort, og en eventuelt saldo bliver indregnet i betalingen for næste år.

Aflæsningen skal være vandværket i hænde inden fristen angivet på kortet.

Aflæsningen kan nemmest indberettes pr. net indtastning, se guiden under måleraflæsning, eller ved aflevering af målerkort i Nyhuse Vandværks postkasse.

Bemærk, at det kun gælder for de forbrugere der stadig af mekaniske vandmålere, hvis du allerede har fået installeret elektronisk måler modtager du IKKE et aflæsnings-kort, men alene en julehilsen.

bottom of page