top of page

Udskiftning af vandmålere i 2019 starter nu.

Nyhuse Vandværk vil nu fortsætte at skifte de nuværende mekaniske vandmålere ud med elektroniske vandmålere. Alle vandmålere vil være udskiftet i løbet af de kommende år.

På forsiden af hjemmesiden, kan du se hvilke veje der får skiftet vandmålere i 2019. Vi går igang efter listen på hjemmesiden. I forbindelse med skift til elektroniske vandmålere bliver aflæsningen af vandmåleren fremover foretaget af vandværket. De elektroniske vandmålere overfører automatisk målerstanden til vandværkets modtagerudstyr, når vi kører forbi dit hus. Som forbruger slipper du derfor for den normale årlige aflæsning af vandmåleren til vandværket. Man behøver derfor ikke at være hjemme ved måleraflæsning.

De forbrugere, der ikke for udskiftet vandmåleren i år og ikke fik elektroniske målere sidste år, skal fortsat aflæse vandmåleren ved årsskiftet, når vandværket sender målerkort ud.

bottom of page