Nyhuse Vandværk graver

Nyhuse Vandværk udskifter hovedledninger fra Vandværket via Frejasvej og Herredsvejen for at forøge kapaciteten for levering af vand til det store byggeri på Frederik Bro grunden.

Arbejdet vil blive udført i perioden april til juni.

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

Tlf. 48244247

nyhusevand@mail.dk