top of page

Nyhuse Vandværk graver

Nyhuse Vandværk udskifter hovedledninger fra Vandværket via Frejasvej og Herredsvejen for at forøge kapaciteten for levering af vand til det store byggeri på Frederik Bro grunden.

Arbejdet vil blive udført i perioden april til juni.

bottom of page