top of page

Generalforsamling i Nyhuse Vandværk onsdag den 2. september 2020


COVID-19 situationen er nu på et niveau, hvor det igen er forsvarligt at mødes i større forsamlinger, hvis vi fortsat husker at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Bestyrelsen i Nyhuse Vandværk har derfor fastsat en ny dato for afholdelse af den ordinære generalforsamling, der måtte aflyses i marts 2020 på grund af COVID-19 smittefare.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 2. september 2020 kl. 17:00 på Spisestedet Leonora ved Frederiksborg Slot.

På grund af COVID-19 situationen og den smittefare, der stadig er, har bestyrelsen besluttet, at der kun må deltage én repræsentant pr. andelshaver i generalforsamlingen.

Bestyrelsen har også besluttet, at der serveres kaffe og kage under generalforsamlingen, men ingen middag efter generalforsamlingen. Dette for at begrænse det tidsrum, vi er samlet.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes/afleveres til bestyrelsens formand: Jeanette Olsen, Nyhuse Vandværk, Frejasvej 19, 3400 Hillerød.

Forslag skal være modtaget på vandværket senest onsdag den 19. august 2020.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest onsdag den 26. august 2020 kl.12.

Enten på telefon 48 24 42 47 i vandværkets telefontid (mandag-torsdag kl. 7:00-15:30 og fredag kl. 7:00-12:00) eller på e-mail til: nyhusevand@mail.dk.

Venlig hilsen

BESTYRELSEN

bottom of page