top of page

Bestyrelsen foreslår, Nyhuse Vandværk udtræder af den økonomiske regulering i vandsektorloven

På generalforsamlingen i Nyhuse Vandværk den 9. september 2021 stiller bestyrelsen forslag om, at Nyhuse Vandværk udtræder af den økonomiske regulering og skattepligt, der følger af vandsektorloven.

Efter ændring af vandsektorloven er det blevet muligt for Nyhuse Vandværk og en række andre forbrugerejede vandværker at træde ud af den økonomiske regulering.


Bestyrelsen har vurderet fordele og ulemper ved udtræden af den økonomiske regulering i vandsektorloven, og har konkluderet, at det samlet set vil være en fordel for Nyhuse Vandværk ikke længere at være omfattet af reglerne.


Efter udtræden vil Nyhuse Vandværk være omfattet af reglerne om ”hvile i sig selv-princippet” ligesom alle andre forbrugerejede vandværker. Nyhuse Vandværk vil fortsat være underlagt Hillerød Kommunes tilsyn og godkendelse af takster, og generalforsamlingen skal også fortsat godkende årsregnskab og budget.Commenti


bottom of page