top of page

Fornyelser i 2023 af vores netværk

I 2023 har fået udskiftet mange stykker af vores ledningsnet fra støbejern til plast.

Vi har udskiftet vand ledningerne på vejene:

Åhøjen

Frejasvej/Odinsvej

Udridervej

Køgemestervej.

Det er ialt blevet til udskiftning af:

630 meter Hovedledning

250 meter Stikledning

samt 49 nye stophaner og 6 nye skydeventiler (ventiler til de større rør).

I 2023 har vi også fået gennemført udskiftningen af de sidste mekaniske vandmålere hos forbrugerene.

Det er ialt blevet til1472 små og store vandmålere der nu er elektroniske og kan aflæses af vores vandværk ved bare at køre forbi ejendommene på vejen.

bottom of page