top of page

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 6. oktober 2021

På Nyhuse Vandværks ordinære generalforsamling den 9. september 2021 fremlagde bestyrels

en et forslag om, at Nyhuse Vandværk udtræder af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. For endelig vedtagelse af forslaget kræves en ekstraordinær generalforsamling.


Nyhuse Vandværk afholder derfor en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 6. oktober 2021 kl. 17 på Spisestedet Leonora ved Frederiksborg Slot.

Bestyrelsen har besluttet, at der kun kan deltage én repræsentant pr. andelshaver i generalforsamlingen.

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest onsdag den 29. september 2021 kl. 12 – enten på telefon 48 24 42 47 i vandværkets telefontid (mandag-torsdag kl. 7:00-15:30 og fredag kl. 7:00-12:00) eller på e-mail til: nyhusevand@mail.dk.

På generalforsamlingen serveres kaffe og kage.

bottom of page