top of page

Indkaldelse til generalforsamling den 30. marts 2023

Nyhuse Vandværk afholder sin ordinær generalforsamling torsdag den 30. marts 2023 kl. 19 på Spisestedet Leonora ved Frederiksborg Slot.

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest torsdag den 23. marts 2023 kl. 12 – enten på telefon 48 24 42 47 i vandværkets telefontid (mandag-torsdag kl. 7:00-15:30 og fredag kl. 7:00-12:00) eller på e-mail til: nyhusevand@mail.dk.

Efter generalforsamlingen er der spisning for de tilmeldte.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt


Forslag fra medlemmerne Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på general­for­samlingen skal være modtaget på Nyhuse Vandværk, Frejasvej 19, 3400 Hillerød, senest torsdag den 16. marts 2023.

Forslag fra bestyrelsen På vandværkets ordinære generalforsamling den 31. marts 2022 fremlagde bestyrelsen et forslag til mindre justering af vandværkets vedtægter, så de opdateres i henhold til anbefalinger fra Danske Vandværker. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. For endelig vedtagelse af forslaget kræves endnu en afstemning på en generalforsamling. Se forslag til vedtægts ændringerne her.Comments


bottom of page