top of page

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 31. marts 2022Nyhuse vandværk indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 31. marts 2022 kl. 19:00 på

Spisestedet Leonora ved Frederiksborg Slot med efterfølgende middag efter mødet.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt


Forslag fra medlemmerne

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på general­for­samlingen skal sendes/afleveres til bestyrelsens formand: Jeanette Olsen, Nyhuse Vandværk, Frejasvej 19, 3400 Hillerød. Forslag skal være modtaget på vandværket senest torsdag den 17. marts 2022.


Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen fremlægger et forslag om ændring (mindre justering) af vandværkets vedtægter, så vedtægterne bliver opdateret i henhold til anbefalinger fra Danske Vandværker. Forslaget kan ses her.

Eller gå til "Generalforsamling" under 2022.


Tilmelding

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest torsdag den 24. marts 2022 kl. 12 – enten på telefon 48 24 42 47 i vandværkets telefontid (mandag-torsdag kl. 7:00-15:30 og fredag kl. 7:00-12:00) eller på e-mail til: nyhusevand@mail.dk.


vel mødt

Nyhuse Vandværk


bottom of page