VANDANALYSER 2021

1) VANDPRØVER TAGET FRA VANDVÆRKET

 

 

 DRIFTSKONTROL (BILAG E)

   - Analyserapport nr. 20210128/008   d.29. januar 2021

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

Tlf. 48244247

nyhusevand@mail.dk