top of page

Den årlige forbrugerinformation fra dit vandværk

Nyhuse Vandværk 2023

 

Værsgo’ her får du den årlige information om vandets kvalitet. Vi opdaterer informationerne mindst én gang om året. Derudover lægger vi løbende vores vandanalyser op på hjemmesiden, så du altid kan se resultaterne af analyserne af alle vores vandprøver. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

 

Vandkvaliteten

På vandværket foretager vi en simpel vandbehandling ved at ilte vandet og filtrere i sandfiltre.

 

For at sikre at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et kontrolprogram, som er godkendt af Hillerød Kommune.

 

Vi tager som minimum 4 årlige drikkevandsprøver, som bliver undersøgt for mange forskellige stoffer. Hvert år tager vi vandprøver fra en af vandværkets 4 boringer, og de undersøges for de samme mange stoffer som de årlige drikkevandsprøver. Vi får undersøgt vandet på Donslab, der er et godkendt laboratorium.

 

Inden vandet forlader vandværket og sendes ud til forbrugerne, analyseres det for visse stoffer. Derudover analyserer vi vandet ved forbrugernes vandhaner 4 steder på ledningsnettet.

 

De steder, hvor vi tager vandprøverne, bliver temperatur, lugt, og smag undersøgt med det samme.

 

Vandprøverne, der er analyseret for mere end 40 forskellige uønskede kemikalier blandt andet PFAS-stoffer, viser, at vandet er helt rent – også for PFAS.

 

Vandet undersøges for: 

 

  • Mikrobiologiske forhold
    Kimtal ved 22° C, kim 37° C, coliforme bakterier, E. coli og enterokokker.
     

  • Fysik og kemi
    Det er en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, vandets hårdhedsgrad.

 

  • Pesticider

Pesticider er kemiske stoffer, som sprøjtes på fx marken og i drivhuse for at bekæmpe skadedyr, ukrudt eller svampesygdomme.

 

Vi kontrollerer vandet for en lang række pesticider, bl.a. stofferne N,N-Dimethylsulfamid (DMS) og Chlorothalonilamidsulfonsyre (CTA). Vi har ingen overskridelser af pesticider (sprøjtemidler) i vandet fra Nyhuse Vandværk

 

  • PFAS-stofferne

PFAS-stofferne er syntetiske stoffer, som hører til gruppen af perfluorerede alkylsyreforbindelser. Stofferne er svært nedbrydelige og kan ophobe sig i både mennesker og miljøet.

 

PFAS-stoffer i miljøet skyldes hovedsageligt, at stofferne har eller har haft flere industrielle anvendelser, fx i brandslukningsskum, trykfarver, smøremidler, overfladebehandling og fremstilling af fx teflon.

Drikkevand må efter de nye krav, som blev indført juni 2021, maksimalt indeholde 2 nanogram per liter for summen af PFAS-stofferne PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.

I år kræver en ny drikkevandsbekendtgørelse at der bliver testet for yderligere 10 nye PFAS – stoffer. Dermed bliver der testet for i alt 22 PFAS-stoffer i drikkevandet. Vi har kontrolleret vandet for PFAS-stofferne de sidste 3 år uden at se nogen overskridelser i vandkvaliteten.

Derfor kan vores forbrugerne med ro i sindet drikke vand fra vandhanen. Vandanalyser viser, at der ikke er fundet PFAS-forbindelser i drikkevandet.

Læs mere om PFAS-stofferne på Danske Vandværkers hjemmeside og Miljøstyrelsens hjemmeside:

 

https://www.danskevv.dk/viden-om/pfas/

 

https://mst.dk/borger/sundhed-og-kemi/toej-og-sko/pfas-i-toej/pfas-hvad-er-det

 

 

Du kan se resultaterne af de seneste vandanalyser her på siden.

 

Vandanalyser og drikkevandsbekendtgørelsen

Hvis du vil vide mere om vandanalyser og drikkevandets hovedbestanddele samt mikrologiske parametre, kan du læse ”Sådan læser du en vandanalyse” på Danske Vandværkers hjemmeside: 

 

https://danskevv.dk/viden/drift-og-teknik/vandanalyser/saadan-laeser-du-en-vandanalyse/

 

De stoffer, der undersøges for, er beskrevet i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, som du kan læse på retsinformation.dk:

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/504

 

Andre oplysninger

Området, som forsynes af Nyhuse Vandværk, er fastlagt i Hillerød Kommunes vandforsyningsplan, der kan ses på kommunens hjemmeside: 

 

https://www.hillerod.dk/media/czjl3yzt/vandforsyningsplan-hilleroed-kommune-2015-2027.pdf

 

Så meget vand indvinder vi årligt

Nyhuse Vandværk har 1.468 andelshavere svarende til 3.389 boligenheder. Vi udpumper ca. 80 kubikmeter vand pr. boligenhed, hvilket årligt svarer til ca. 281.000 kubikmeter vand.

 

 Her henter vi dit vand

Vandværket har 4 boringer, som er placeret tæt omkring vandværket.

 

Alt vand pumpes op fra disse boringer, som har en dybde på cirka 60-70 meter

 

Denne forbrugerinformation er lovpligtig efter bestemmelsen i Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (kapitel 8).

Download "Vandkvalitet 2023"

Download "Vandkvalitet 2022"

Download "Vandkvalitet 2021"

Download "Vandkvalitet 2020"

Download "Vandkvalitet 2019"

Download "Vandkvalitet 2018"

Download "Vandkvalitet 2017"

Download "Vandkvalitet 2016"

Download "Vandkvalitet 2015"

Download "Vandkvalitet 2014"

Download "Vandkvalitet 2013"

Download "Vandkvalitet 2012"

Download "Vandkvalitet 2011"

bottom of page