top of page

ÅRSREGNSKABET

 

Hvert år på generalforsamlingen i marts fremlægger vi vores årsregnskab. Regnskabet indeholder blandt andet oplysninger om vandværket indtægter og udgifter og balancen (aktiver og passiver).

Årsregnskabet udarbejdes af vores revisionsfirma Deloitte. Regnskabet gennemgås og godkendes af de generalforsamlingsvalgte revisorer, inden det fremlægges på den årlige generalforsamling i marts.

Download "Årsrapport 2023"

Download "Årsrapport 2022"

Download "Årsrapport

2021

Download "Årsrapport

2020

Download "Årsrapport

2019

Download "Årsrapport

2018

Download "Årsrapport

2017

Download "Budget

2018"

Download "Årsrapport

2016

Download "Udkast til Budget

2017"

Download "Årsrapport

2015

Download "Budget

2016"

Download "Årsrapport 2014"

Download "Budget

2015"

bottom of page