top of page

VANDSEKTORLOVEN

 

Nyhuse Vandværk er omfattet af vandsektorloven fra 2010. Formålet med loven er at sikre så lave vandpriser som muligt til forbrugerne. Derfor sættes der hvert år et loft for, hvor meget vi må opkræve for vandet. Det betyder samtidig, at vandprisen kan variere fra det ene år til det andet. Det har den allerede gjort i Nyhuse Vandværk siden 2013.

I bestyrelsen i Nyhuse Vandværk har vi altid tilstræbt at holde vandprisen på et lavt niveau, så vandværket som udgangspunkt ”kan hvile i sig selv” samtidig med, at der spares op til fx en ny boring, hvis en af vandværkets vandboringer bliver ramt af forurening.

Det må vi ikke længere. Vandsektorloven siger nemlig, at vandværkets ’formue’ skal være nedbragt i løbet af 10 år fra loven trådte i kraft. I tilfælde af et uheld med forurening i en vandboring, er vi derfor nødt til at låne penge til en ny boring. Penge vi bagefter må opkræve hos vores andelshavere over vandprisen.

I bestyrelsen vil vi fortsat forsøge at holde vandprisen på et stabilt niveau. Det vil vi blandet andet gøre med 10 års planer, hvor vi forsøger at planlægge større renoveringsopgaver mm. i et forsøge på at holde vandpriserne stabile, så vi undgår ’rutsjebane priser’, hvor prisen det ene år er oppe og det næste år nede.

Reglerne i vandsektorloven gælder for de vandværker, der udpumper mere end 200.000 kubikmeter vand om året. Nyhuse Vandværk udpumper 260.000 kubikmeter vand om året og er derfor omfattet af loven. Det er Forsyningssekretariatet, der beregner loftet for, hvor meget det enkelte vandværk må opkræve for vandet.

bottom of page