top of page

VANDSEKTORLOVEN

 

Nyhuse Vandværket blev i 2010 omfattet af vandsektorloven, fordi vi leverer mere end 200.000 kubikmeter vand om året til forbrugerne. Vandsektorloven blev indført for at sikre en økonomisk veldreven vandsektor i Danmark og gælder for alle vandværker, der leverer mere end 200.000 kubikmeter vand om året. Loven betyder bl.a., at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hvert år fastlægger økonomien for de vandværker, der er omfattet af loven.

Efter ændring af vandsektorloven blev det i 2020 muligt for de vandværker, der leverer mindre end 800.000 kubikmeter vand om året, udtræde af lovens bestemmelser om økonomisk regulering. Nyhuse Vandværk er i den kategori af vandværker.

Bestyrelsen valgte i 2021 at indstille til generalforsamlingen at vedtage, at Nyhuse Vandværk udtræder at den økonomiske regulering. Dette blev vedtaget af generalforsamlingen.

I dag er Nyhuse Vandværk derfor ikke længere underlagt den økonomiske regulering og skattepligt i vandsektorloven, men er fortsat omfattet af reglerne om indberetning af oplysninger til performancebenchmarking til Forskningssekretariatet.

Nyhuse Vandværk er i dag omfattet af reglerne om ”hvile i sig selv-princippet” ligesom alle andre vandværker.

bottom of page