top of page

TAKSTBLAD

Takstbladet indeholder de takster, som Nyhuse Vandværk opkræver hos forbrugerne. Det gælder både takster for tilslutning og levering af vand og gebyrer.

 

Driftsbidrag består af en fast afgift og m3-pris. Driftsbidragene dækker de udgifter, det koster at drive vandværket. Det vil typisk være udgifter til oppumpning og levering af vand, afskrivning, henlæggelser, administration og lønninger samt vandværkssamarbejde, overvågning og beskyttelse af grundvandet.

 

Når budgettet for det kommende år er lagt, ved bestyrelsen hvor mange penge, der samlet skal opkræves i driftsbidrag. Budgettet godkendes efterfølgende af generalforsamlingen på den årlige generalforsamling i marts.

 

Hillerød Kommune skal godkende taksterne for at blive tilsluttet og for levering af vand (anlægs- og driftsbidraget).

 

Gebyrerne i takstbladet fastsættes af vandværket og skal ikke godkendes af kommunen. Nyhuse Vandværks gebyrer følger de gebyrer, som Danske Vandværker anbefaler.

 

 

Download "Takstblad 2024"

Download "Takstblad 2023"

Download "Takstblad 2022"

Download "Takstblad 2021"

Download "Takstblad 2020"

Download "Takstblad 2019"

Download "Takstblad 2018"

Download "Takstblad 2017"

Download "Takstblad 2016"

Download "Takstblad 2015"

bottom of page