top of page

VEDTÆGTER

 

Vandværkets vedtægter indeholder oplysninger om  

  • formålet med vandværket,

  • andelshavernes hæftelse, rettigheder, pligter mv.,

  • regnskabs- og budgetforhold,

  • bestyrelseskompetence, og

  • generalforsamling, vedtægtsændringer og selskabets opløsning.

 

Vedtægterne indeholder kun bestemmelser om selve vandværket, mens alle bestemmelser vedrørende levering af vand findes i regulativet.

 

Vandværkets vedtægter er vedtaget på en generalforsamling den 30. marts 2023.

Download "Vedtægter"

bottom of page