top of page

OPKRÆVNINGSTERMINER

 

Vandafgifterne opkræves pr. 2019 årsvis ved udsendelse af a conto regning i januar til betaling primo februar
 

Sammen med a conto regningen udsendes en årsopgørelse af vandafgiften for det foregående kalenderår. Årsopgørelsens saldo indregnes i a conto regningen for året.

 

Hvis regningen betales for sent, tillægges et gebyr på 100kr. De i årets løb til skrevne gebyrer fremgår af årsopgørelsen. Vandafgifternes størrelse og øvrige gebyrer fremgår af takstbladet. 

 

Spørgsmål til vandregningen kan stiles til

Vandværkskontoret i Hillerød på

telefon 42 90 90 91 eller på e-mail kontor@fvh.dk

bottom of page