Danske Vandværker

(tidligere:Foreningen af Vandværker i Danmark)

Dansk Vand - og Spildevandsforening

Hillerød Kommune

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

Tlf. 48244247

nyhusevand@mail.dk