top of page

MÅLERAFLÆSNING

Da vi fra 2024 har elektroniske vandmålere installeret hos alle forbrugere, sendes der ikke mere aflæsningskort. Nu kører vandværket driftsleder rundt og aflæser vandmåleren ude fra vejen (vi skal derfor ikke indenfor i huset).

Aflæsningen fra vandværksbilen, vil typisk foregå i uge 1 eller 2.

 

Oplysningerne sendes til Hillerød Forsyning

Vandværket videregiver oplysningerne om vandforbruget til Hillerød Forsyning til brug for forsyningens beregning af vandafledningsafgiften. 

bottom of page