top of page

MÅLERAFLÆSNING

I december måned udsender vi aflæsningskort til brug for selvaflæsning af vandmåleren ved årsskiftet. Aflæsningskortet sendes til de forbrugere, der har en mekanisk vandmåler.

 

Når vi har modtaget aflæsningen, bliver årets vandforbrug endeligt opgjort, og indregnet i a conto regningen for det nye år.

Aflæsningen skal være vandværket i hænde inden den frist, der er angivet på aflæsningskortet.

 

Aflæsningen kan indberettes via internettet på siden www.aflas.dk – følg vejledningen på aflæsningskortet - eller på telefon 70 70 24 14 ved at følge telefonens vejledning.

 

Det er også muligt at indsende eller aflevere aflæsningskortet til den adresse, der står påtrykt på kortet. Husk frimærke, hvis kortet sendes.

 

Hvis vi ikke modtager aflæsningen inden for tidsfristen, pålægger vi et gebyr på 100 kr. på næste års vandregning.

 

Hvis vi ikke får aflæsningen, skønner vi årsforbruget og pålægger desuden et gebyr på 100 kr. på næste års vandregning. 

 

Elektroniske vandmålere

Forbrugere, der har fået monteret en elektroniske vandmåler, modtager ikke noget aflæsningskort. Her kører vandværket rundt og aflæser vandmåleren ude fra vejen (vi skal derfor ikke indenfor i huset).

 

Oplysningerne sendes til Hillerød Forsyning

Vandværket videregiver oplysningerne om vandforbruget til Hillerød Forsyning til brug for forsyningens beregning af vandafledningsafgiften. 

målerkort 2020.JPG
bottom of page