MÅLERAFLÆSNING

 

I december måned bliver der udsendt aflæsningskort* til brug for selvaflæsning* af vandmåleren pr. årsskiftet. Når vandværket har modtaget aflæsningskortet retur, bliver årets vandforbrug endeligt opgjort, og en eventuelt saldo bliver indregnet i a conto regningen for året.

*) Gælder ikke for forbrugere der har fået monteret den nye elektroniske vandmåler, der aflæser Vandværket.

 

Aflæsningen skal være vandværket i hænde inden en nærmere angiven frist. Aflæsningen kan indberettes pr. netindtastning, se guide herunder eller ved indsendelse af målerkort.

 

Ved manglende indsendelse af aflæsningskortet tillægges næste regning et gebyr på 100 kr og vandforbruget bliver i givet fald ansat skønsmæssigt. 

 

Vandværket videregiver oplysningerne om Deres vandforbrug til Hillerød Kommune af hensyn til kommunens beregning af vandafledningsafgiften. 

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

Tlf. 48244247

nyhusevand@mail.dk