top of page

GENERALFORSAMLING

 

Generalforsamlingen er vandværkets interne øverste myndighed. Det er generalforsamlingen, som vælger bestyrelsen. Og beslutter, hvordan bestyrelsen skal forvalte økonomien og hvilke tiltag, der skal udføres i vandværket. Kort sagt er det generalforsamlingen, som udstikker retningslinjerne for driften af vandværket.

Det er også generalforsamlingen, som godkender vandværkets fremlagte regnskaber og tager bestyrelsens beretning tages til efterretning.

Vi afholder vores generalforsamling hvert år i marts. På generalforsamlingen fremlægger vi

  • beretning for året, der er gået

  • årsregnskab

  • forslag til budget for det kommende år

Der vælges medlemmer og suppleant til bestyrelsen. Der vælges også revisorer og revisorsuppleant, som har til opgave at gennemgå og godkende vandværkets årsregnskab.

 

Vandværket afholder generalforsamling

torsdag den 27. marts 2025 kl. 19 

GENERALFORSAMLING

2024

 

 

GENERALFORSAMLING

2023

 

 

GENERALFORSAMLING

2022

 

 

GENERALFORSAMLING

2021

 

 

GENERALFORSAMLING

2020

 

 

GENERALFORSAMLING

2019

 

 

GENERALFORSAMLING

2018

 

 

GENERALFORSAMLING

2017

 

 

GENERALFORSAMLING

2016

 

 

bottom of page