GENERALFORSAMLING

 

Generalforsamlingen er vandværkets interne øverste myndighed. Det er generalforsamlingen, som vælger bestyrelsen. Og beslutter, hvordan bestyrelsen skal forvalte økonomien og hvilke tiltag, der skal udføres i vandværket. Kort sagt er det generalforsamlingen, som udstikker retningslinjerne for driften af vandværket.

Det er også generalforsamlingen, som godkender vandværkets fremlagte regnskaber og tager bestyrelsens beretning tages til efterretning.

Vi afholder vores generalforsamling hvert år i marts. På generalforsamlingen fremlægger vi

  • beretning for året, der er gået

  • årsregnskab

  • forslag til budget for det kommende år

Der vælges medlemmer og suppleant til bestyrelsen. Der vælges også revisorer og revisorsuppleant, som har til opgave at gennemgå og godkende vandværkets årsregnskab.

 

Vandværket afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 26. marts 2020, kl. 19:00 i Spisestedet Leonora på Frederiksborg Slot

Download "Referat 2019"

Download "Beretning 2018"

Download "Referat 2018"

Download "Beretning 2016"

Download "Referat 2017"

Download "Beretning 2017"

Download "Referat 2016"

Download "Beretning 2015"

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

Tlf. 48244247

nyhusevand@mail.dk