top of page

REGULATIVET

 

Regulativet er en form for "leveringsbetingelse", der regulerer:

 

·    vandværkets ansvar og pligter

·    hvordan ansvaret er fordelt mellem forbruger (andelshaver) og vandværk

·    hvordan vandværket skal opkræve takster i forhold til levering af vand og tilslutningsafgifter.

 

Regulativet for de 15 almene, forbrugerejede vandværker i Hillerød Kommune er godkendt af kommunen.

Download-ikon.gif

Regulativet for vandværkerne i Hillerød

bottom of page