REGULATIVET

 

Regulativ - vandværkets leveringsbetingelser

Et regulativ er en form for "leveringsbetingelse", der regulerer:

  • vandværkets ansvar og pligter

  • hvordan ansvaret er fordelt mellem forbruger (andelshaver) og vandværk.

Regulativet fortæller også, hvordan vandværket skal opkræve takster i forhold til levering af vand og tilslutningsafgifter.

Regulativet udspringer af vandforsyningslovens § 55. Det er godkendt af Hillerød Kommune.

Regulativet for vandværkerne i Hillerød kan ses på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Klik på logoet. Regulativet finder man under "Kontakt dit vandværk"

 

Regulativet for vandværkerne i Hillerød