VANDANALYSER 2020

1) VANDPRØVER TAGET FRA VANDVÆRKET

 

 

 DRIFTSKONTROL (BILAG E)

   - Analyserapport nr. 20200127/010  d.27. januar 2020

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

Tlf. 48244247

nyhusevand@mail.dk