VANDANALYSER 2020

2) VANDPRØVER TAGET HOS FORBRUGERNE

 

 

 GRUPPE A og B PARAMETRE 
 

   - Analyserapport nr. 20200612/008   d. 16. juni 2020

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

Tlf. 48244247

nyhusevand@mail.dk