VANDANALYSER 2020

3) VANDPRØVER TAGET HOS FORBRUGERNE MED UDSKYLDNING

 

 

 GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING
 

   - Analyserapport nr. 20200612/009   d. 16. juni 2020

 GRUPPE A-PARAMETRE M. UDSKYLNING
 

   - Analyserapport nr. 20200407/009   d. 7. april 2020

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

Tlf. 48244247

nyhusevand@mail.dk