top of page

MÅLERKONTROL & UDSKIFTNING

 

I henhold til lovgivningen har vandværket et kontrolsystem for de vandmålere, der er monteret ude hos forbrugerne (andelshaverne).Kontrollen af målerne udføres som statistisk stikprøvekontrol af idriftværende målere.

 

Formålet med kontrolsystemet er, at afregning af vandforbruget sker på betryggende vis og på ensartede vilkår for den enkelte forbruger.

 

I praksis betyder ordningen, at måleren skal kontrolleres og/eller udskiftes senest, når den er 6 år gammel.

 

Ved henvendelse til vandværket kan du få yderligere oplysninger om kontrolsystemet.  

bottom of page