SALG / EJERSKIFTE

 

Såfremt du sælger din ejendom, kan vandværket tilbyde - mod gebyr på kr. 250 - at udfærdige en slutafregning af vandforbrug og fast afgift pr. skæringsdato. Vi skal blot have følgende oplysninger: Skæringsdato og måleraflæsning pr denne dato, den nye ejers navn og adresse og til slut sælgers nye adresse. Oplysningerne kan enten sendes digitalt til os, ved at udfylde nedenstående skema eller sendes til os pr. brev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når vandværket har lavet slutafregningen, behøver du ikke fordele vandafgiften over refusionsopgørelsen. Vandafledningsafgiften til kommunen skal dog stadig medtages over refusionsopgørelsen.

 

SÆLGER:

 

Vandværket fremsender en flytteopgørelse, der omfatter endelig afregning af

vandafgift indtil dato for ejerskifte. Eventuelle a conto-betalinger af vandforbrug og fast afgift fratrækkes på flytteopgørelsen.

 

Hvis du har betalt tidligere vandregninger for sent, vil flytteopgørelsen indeholde renter og evt. et gebyr. Er renter og gebyrer indbetalt til vandværket, vil disse være indeholdt i beløbet under betalt a conto.

 

OBS ! Husk at afmelde betalings service!

 

Hvis du tidligere har betalt vandafgiften via Betalingsservice (BS) skal du huske at få slettet betalingsaftalen ved salg af ejendommen. Vandværket tilbagebetaler ikke vandafgift som følge af manglende afmelding af Betalingsservice. Dette skyldes, at vi alene registrerer indbetaling af vandafgift efter ejendommens adresse og forbrugernummer og således ikke har mulighed for at se, hvem der har foretaget indbetalingen. 

 

KØBER:

 

Vandværket fremsender en a conto-regning for vandafgift fra overtagelsesdatoen og indtil næste ordinære opkrævningsperiode. A conto-vandforbruget fastsættes skønsmæssigt, indtil vi kender "normalforbruget". Sammen med regningen følger et indbetalingskort, hvor man har mulighed for at tilmelde sig Betalingsservice via PBS, såfremt man ønsker, at de fremtidige vandregninger betales via PBS. Selve tilmeldingen til PBS foretages via eget pengeinstitut. 

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

Tlf. 48244247

nyhusevand@mail.dk