Nyhuse vand er uden pesticider.

Nyhuse Vandværk undersøger rutinemæssigt (éen gang om året), om der er pesticider i det grundvand, som vi bruger til drikkevand. Det er der ikke. I år har undersøgelsen også omfattet pesticidet Desphenyl-Chloridazon, der er fundet i flere vandværksboringer i Danmark. Vi har ikke fundet Desphenyl-Chloridazon i vores undersøgelse.

Resultatet af undersøgelsen kan ses her:

Nyhuse Vandværk

Frejasvej 19

3400 Hillerød

Tlf. 48244247

nyhusevand@mail.dk