top of page

Ombygning med nyt SRO-anlæg igangsat

Nyhuse Vandværk er nu startet en større ombygning af kontrol og regulerings systemet på vandværket og i vores boringer, et såkaldt SRO-anlæg. (SRO står for Styring, Regulering og Overvågning).

Den 27. maj er det planlagt at skifte over til det nye anlæg i første fase. Det er pumper i boringerne og derefter rent vands pumperne. Dette kan medføre kortvarige tryktab, men vi håber ikke at der kommer driftstop. Hvis det giver uforudsete problemer, vil vi benytte vores nødforsyning til vore nabo vandværker, så jer forbrugere, kan fortsætte med at få vand.

Comments


bottom of page