top of page

Udvidet gennemgang af årsregnskabet

På generalforsamlingen den 21. marts 2024 fremlægger bestyrelsen for Nyhuse Vandværk et forslag om at overgå til udvidet gennemgang af årsregnskabet gældende fra og med årsregnskabet for 2024. 

 

Udvidet gennemgang er kort fortalt en udvidet gennemgang af årsregnskabet. Udover gennemgangen (også kaldet et review) indeholder udvidet gennemgang blandt andet bekræftelser fra pengeinstitutter, advokatbreve og tingbøger. 

 

En udvidet gennemgang ligner en revision, men er mindre omfattende. Udvidet gennemgang adskiller sig fra revision ved, at revisor som udgangspunkt ikke: 

 

  • Kontrollerer den fysiske lageroptælling, som virksomheden har foretaget 

  • Kontrollerer regnskabstal og -oplysninger ved test til underliggende dokumentation 

  • Udarbejder en skriftlig rapportering til ledelsen i virksomheden. 

 

Udvidet gennemgang kan anvendes af små og mellemstore virksomheder. Nyhuse Vandværk hører til i denne kategori af virksomheder. Udgifterne til udvidet gennemgang er mindre end udgifterne til revision. Bestyrelsen forventer at kunne spare cirka 10.000 kroner om året, hvis vandværket overgår til udvidet gennemgang. 

 

Beslutning om at overgå til udvidet gennemgang skal træffes på en ordinær generalforsamling med virkning for det kommende årsregnskab. 


Comments


bottom of page