top of page

Måleraflæsning 2023

I uge 2 2024 har vores driftsleder Anders Jensen kørt vores forsyningsområde igennem med vandværksbilen og fået data ind fra samtlige 1472 elektroniske vandmålere. Herefter kan afregningen til forbrugerne for 2023 gennemføres.Comments


bottom of page